Sjukdomarna

Föreningen Balans Uppsala inriktar sig på s.k. Affektiva sjukdomar. Till dessa tillhör Bipolär sjukdom, Depression , Dystymi och Utmattningssyndrom. Det är ganska vanligt att personer även har andra diagnoser i kombination med dessa, t.ex. ADHD, ADD, GAD eller Aspergers syndrom.

Utmärkande för såväl Depression som Bipolär sjukdom är att sjukdomen går i skov och man är ofta helt frisk under långa perioder. Dock behöver man även under friska perioder ofta fortsätta med viss medicinering och vara noga med att leva ett liv med god balans mellan aktivitet och vila.