Självhjälpsgrupper Bipolär

Se längst ned på sidan för aktuella grupper
studiecirkel_3_shutterstock-848x565

Föreningen Balans Uppsalas självhjälpsgrupper för Bipolär består av personer med erfarenheter av Bipolär sjukdom. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter erfarenheter och ger stöd åt varandra. För anhöriga se våra Anhöriggrupper. För egenupplevd depression se våra självhjälpsgrupper för Depression.

Balans Uppsalas Självhjälpsgrupper:

  • Vägleds av en ledare från Föreningen Balans Uppsala
  • Antalet deltagare är ca 6-8 st
  • Bygger på förtroende och det som sägs i gruppen stannar i gruppen
  • Ger alla möjlighet att berätta
  • Ger alla möjlighet att lyssna

Balans_streck_hemsida_vt2014

Om du är intresserad av att veta när nästa självhjälpsgrupp startar så skicka ett mejl till info@balansuppsala.se och skriv i ämnesfältet att intresseanmälan är för självhjälpsgrupp Bipolär (eftersom vi har flera olika grupper).

Självhjälpsgrupp Bipolär