Samarbetspartners

Föreningen Balans Uppsalas samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi använder Studieförbundet vuxenskolans lokaler för våra medlemsträffar, självhjälpsgrupper, föreläsningar och styrelsemöten.

Utöver detta samarbetar vi med andra föreningar i Brukarnätverket NSPH, HSO Uppsala Län och HSO Uppsala kommun. Vi deltar i Brukarråd där vi träffar högsta ledningen för allmän- och slutenpsykiatrin i Uppsala Län.

Brukarnätverket

Föreningen Balans Uppsala är medlem i det lokala Brukarnätverket (NSPH i Uppsala län – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Här samarbetar vi med andra patient- och anhörigföreningar. Samarbetet består i utbildningsaktiviteter och påverkansarbete. Den första torsdagen varje månad möts Brukarnätverket i HSO:s lokaler på Kungsgatan 64.

Brukarnätverket består av:

  • Autism- och Asbergerföreningen
  • Föreningen Balans Uppsala
  • Föreningen Ymer
  • IFS Uppsala län (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser)
  • RFHL Uppsala län
  • RSMH lokalavdelningar i Uppsala län
  • Uppsala Ångestsyndromsällskap
  • OCD-Ananke
  • Attention Uppsala

Brukarrådet

Föreningen Balans Uppsala deltar också i psykiatrins brukarråd där varje förening från Brukarnätverket representeras av två personer. I ett brukarråd möts representanter för dem som brukar/använder vården eller stödet med representanter för dem som arbetar inom vården. Syftet är att gruppen gemensamt ska komma fram till vad som kan förbättras inom verksamheten.

Brukarråd på fler nivåer inom psykiatrin är ett av utvecklingsmålen vilket innebär att vi behöver fler representanter. Välkommen att engagera dig – du behövs! NSPH och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder utbildningen Med starkare röst för dig som vill lära mer om att vara representant, även anhöriga behövs i det här viktiga arbetet.

För närvarande deltar föreningen i Psykiatridivisionens, Allmänpsykiatrins och Akut och konsults brukarråd.