Kontakt

E-postadress
info@balansuppsala.se

Facebook

www.facebook.com/balansuppsala

Postadress
Föreningen Balans Uppsala
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12, 1 tr
753 22 Uppsala