Intressepolitik

Har du åsikter om psykiatrin? Kan du komma med konstruktiva förslag som kan hjälpa vården att bli bättre? Kom med oss på brukarråd och framför dina åsikter.

I Balans Uppsala försöker vi alltid ha någon från föreningens sida närvarande på Affektivas- och Akut och konsults brukarråd. Men både vi och psykiatrin ser gärna att brukarråden blir mer välbesökta och att de som verkligen besöker avdelningarna i vardagen deltar.

För att ta reda på när nästa brukarråd är mejlar du enklast elsa@balansuppsala.se. Elsa är den som är ansvarig för vår representation på mötena. Då kan vi också gå dit tillsammans.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och upplevelser i vården och i samhället. Mejla oss på upplevt@balansuppsala.se och berätta om dina erfarenheter.

Tillsammans är vi starkare!