Självhjälpsgrupper Depression

Se längst ned på sidan för aktuella grupper6322343094_95a1c1b9ac_o

Föreningen Balans Uppsalas självhjälpsgrupper för depression består av personer med erfarenheter av egenupplevd depression. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter erfarenheter och ger stöd åt varandra. För anhöriga se våra Anhöriggrupper. För egenupplevd bipolär sjukdom se våra självhjälpsgrupper Bipolär.

Balans Uppsalas Självhjälpsgrupper:

  • Vägleds av en ledare från Föreningen Balans Uppsala
  • Antalet deltagare är ca 6-8 st
  • Bygger på förtroende och det som sägs i gruppen stannar i gruppen
  • Ger alla möjlighet att berätta
  • Ger alla möjlighet att lyssna

Balans_streck_hemsida_vt2014

—————————————————

Självhjälpsgrupp Depression

Dag: Onsdagar (6 gånger)
Tid: 18.00-20.00
Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala
Kostnad: Kostnadsfritt (medlemskap krävs)
Startdatum: Onsdag 20 mars 2019
Anmälan: info@balansuppsala.se

Välkommen att testa Gemensam läsning! (obs anmälan krävs se uppgifter nedan)

Hej medlemmar i Balans med depression och/eller ångestproblematik!

Gemensam läsning är ett samarbete med Bibliotek Uppsala. Wilda Johansson, bibliotekarie, är gruppledare.

Vi träffas över en kopp kaffe och kaka. Wilda har med sig dikter eller en novell som vi tillsammans läser högt. Det är helt frivilligt att läsa högt, det är alltså helt okej att komma och bara lyssna. Alla är välkomna. Om ingen annan i gruppen vill läsa så läser gruppledaren. Tillsammans reflekterar vi sedan över det vi läst och delar våra tankar om texternas betydelse och innehåll, vilka tankar och känslor dom väckt.

Det finns plats för åtta-tio deltagare, så först till kvarn gäller😊

Deltagarna har möjlighet att delta i nio (9) möten under våren.( Man måste inte delta alla gånger.)

Tid: måndagar kl 15-17.

Lokal: HSO, Kungsgatan 64, nb.

Start: 5 mars.

Sedan: 12 mars, 19 mars, 26 mars, 9 april, 16 april, 23 april, 7 maj och 14 maj

Anmälan: anki.karker@gmail.com, eller 073 444 84 66