Självhjälpsgrupper Depression

Se längst ned på sidan för aktuella grupper6322343094_95a1c1b9ac_o

Föreningen Balans Uppsalas självhjälpsgrupper för depression består av personer med erfarenheter av egenupplevd depression. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter erfarenheter och ger stöd åt varandra. För anhöriga se våra Anhöriggrupper. För egenupplevd bipolär sjukdom se våra självhjälpsgrupper Bipolär.

Balans Uppsalas Självhjälpsgrupper:

  • Vägleds av en ledare från Föreningen Balans Uppsala
  • Antalet deltagare är ca 6-8 st
  • Bygger på förtroende och det som sägs i gruppen stannar i gruppen
  • Ger alla möjlighet att berätta
  • Ger alla möjlighet att lyssna

Balans_streck_hemsida_vt2014

Om du är intresserad av att veta när nästa självhjälpsgrupp startar så skicka ett mejl till info@balansuppsala.se och skriv i ämnesfältet att intresseanmälan är för självhjälpsgrupp Depression (eftersom vi har flera olika grupper).