Dystymi

Dystymi kan sägas vara en mildare form av depression, men är ett mer okänt begrepp. Dystymi lider man av om man känt nedstämdhet under större delen av dagen under minst två år. Personen ska inte ha känt sig bra under dessa år längre än högst en månad åt gången.

Utöver nedstämdheten ska minst två av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Minskad aptit eller ökat födointag
  • Sömnlöshet eller omvänt att man sover mer än normalt
  • Brist på energi eller svaghetskänsla
  • Nedvärderar sig själv
  • Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet
  • Känslor av hopplöshet
  • Mer än en 5% viktnedgång eller viktuppgång
  • Inslag av rastlöshet eller ”tröghet”
  • Självmordstankar eller självmordsförsök.

En person som lider av dystymi kan också under kortare perioder gå in i en djupare nedstämdhet och uppfyller då kraven för depression.