Boktips

Vulkanutbrott och istider – Vanna Beckman & Tom Fahlén (2005)

vulkanutbrott-och-istider -ombipolär sjukdom

Vulkanutbrott och istider var den första boken jag läste på ämnet bipolär sjukdom och depressioner och jag tycker att den ger en bra introduktion. Den är också, enligt mig, den bästa svenska boken på ämnet. I likhet med “The Bipolar Disorder Survival Guide” (se nedan) är boken upplagd på så sätt att det genomgående är personliga berättelser kombinerat med konkreta fakta. De personliga berättelserna ger också vägledning i hur man kan hantera en rad olika situationer som kan uppstå för den bipoläre. Jag tror att de flesta kan känna igen sig i de situationer som beskrivs. Det ligger alltså mycket fokus på dessa personers sjukdomsperioder och hur de hanterar dem. Boken rekommenderas främst till den nyligen diagnosticerade eller en novis på ämnet men kan även läsas av den mer belästa.

Något som jag tyckte var särskilt bra var devisen “aktivitet föder aktivitet”. Detta innebär att när man är uppvarvad och på väg att bli hypomanisk/manisk, ska man tänka på att om man gör en aktivitet leder det ofta till att man gör ännu fler aktiviteter, vilket får något av en snöbollseffekt. Detta betyder alltså att det är bra att säga nej när det blir för mycket på agendan, annars är det lätt att man tappar kontrollen. Detta kan vara något att tänka på. Denna devis har varit till hjälp för mig personligen. Boken bidrar även till en del insikter vad gäller sjukdomen. Exempelvis kan nämnas att man aldrig blir frisk från den, det kommer alltid att komma nya skov, vilket kan vara svårt att både inse och acceptera. En annan lärdom jag fick när jag läste boken var även hur viktig sömnen faktiskt är för oss bipolära. Sover man bra och tillräckligt mycket har man kommit långt i hanterandet av sjukdomen. Balans i tillvaron är således mycket viktig. Om du bara mäktar med en skrift inom ämnet välj då denna bok!

Handbok för psykon – Leva med ADHD och bipolär sjukdom – Tove Lundin (2012)

handbok-for-psykon-leva-med-adhd-och-bipolar-sjukdom

Det är idag många som lider av någon typ av psykisk sjukdom, faktiskt är det så många som en av fyra svenskar som lider av psykisk ohälsa idag. Med anledning av detta har Tove Lundin skrivit boken för att hjälpa dessa personer att fungera i samhället.

Boken inger framförallt hopp om att det går att leva ett normalt liv och fungera i samhället trots att man har en eller flera diagnoser. Boken är också läsvärd eftersom författaren hjälper läsaren med att navigera i den djungel av lagar och regler som finns på arbetsmarknaden. Hon berättar vidare om hur man tar sig ut på arbetsmarknaden igen ifrån en sjukskrivning, ger tips för att få det att fungera i vardagen, visar en intresseväckande lista av framgångsrika kända personer som haft bipolär sjukdom som exempelvis Winston Churchill, Mark Twain, Ludwig van Beethoven och August Strindberg, ger allmänna tips, etc. Särskilt bra är kapitlet om acceptans, eftersom det ger en rad nya perspektiv. Där framkommer bl. a. att man ska försöka att bara “gilla läget”, angående sin sjukdom, vilket ger genklang hos mig själv, då jag gått i liknande tankar. Varje kapitel avslutas även med en behändig sammanfattning, vilket är bra för den som har bråttom.

The Bipolar Disorder Survival Guide – David J. Miklowitz (2010) (2nd ed.)

TBDSG cover

David J. Miklowitz, som är en amerikansk professor i psykiatri, valde att skriva boken som ett svar på det behov som uttalats av många av dem som haft bipolär sjukdom som han mött i sitt jobb. Människor som själva har sjukdomen vill ha mer förståelse från släktingar, vänner och kolleger medan släktingar i sin tur vill ha hjälp med hur de ska hjälpa sin bipoläre släkting utan att gå för långt. Boken är skriven med förhoppningen att vi som har bipolär sjukdom, efter att ha läst den, ska känna oss mindre ensamma i vår kamp mot sjukdomen. Miklowitz vill vidare ge oss verktyg så att vi själva kan styra sjukdomen istället för att låta den styra oss.

Trots att boken är på engelska är den relativt lättläst och boken är en oumbärlig guide i livet som bipolär, både för den bipoläre och anhöriga. Den har praktiska tips på hur man kan hantera sin bipolära sjukdom utifrån en rad olika perspektiv. Boken består av 3 delar. Del 1 behandlar bl a upplevelser av diagnosen bipolär sjukdom. Här skriver Miklowitz om vikten av att få rätt diagnos och om acceptans av diagnosen. Del 2 tar bl a upp bipolär sjukdoms ursprung och genetik samt mediciners roll vid behandling av sjukdomen. Del 3 innehåller detaljerade praktiska tips på hur man kan få vardagen att fungera trots sjukdomen, både vad gäller hypomanier/manier och depressioner samt vilka förhållningssätt man kan ha gentemot sjukdomen. Boken har även ett helt kapitel dedikerat till kvinnor. Något jag tycker är extra bra är att det i slutet av boken ges tips på vidare läsning inom ämnet. Rekommenderas varmt!

Two Bipolar Chicks Guide To Survival: Tips for living with bipolar disorder – Wendy K. Williamson, Honora Rose (2014)

two bipolar chicks2

Först och främst, låt dig inte avskräckas av den engelska titeln. I likhet med ”The Bipolar Disorder Survival Guide” är denna bok relativt lättläst. Boken är skriven på ett lättsamt och humoristiskt sätt som bjuder in till vidare läsning. För övrigt är boken proppfylld med praktiska tips på hur man kan hantera sin bipolära sjukdom utifrån de två författarnas erfarenheter, vilket är varvat med fakta. Boken inger även hopp om att det faktiskt går att leva ett relativt normalt liv som bipolär.

Du ska läsa boken om du vill ha tips på hur du kan leva ditt vardagliga liv som bipolär. I boken får du konkreta tips och strategier för att hantera exempelvis mediciner, sömn, läkare/psykologer, acceptans för sjukdomen, anpassningar av kosten, wellness, etc., utifrån författarnas personliga erfarenheter. Du får även bra tips på hur du kan tampas med depressioner när det är som tyngst. Jag rekommenderar varmt varje person som lider av bipolär sjukdom att läsa den här boken!