Om oss

Föreningen Balans i Uppsala Län inriktar oss främst på att ge stöd till personer med diagnoserna Depression och Bipolär sjukdom, och deras anhöriga.

Våra stadgar.

Föreningen Balans Uppsala bildades formellt i mars 2007 och är en lokalförening till Riksförbundet Balans. Lokalföreningar finns i skrivande stund (september 2021)  i 15 län: Borås/Sjuhärald, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Jämtland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Skåne, Östergötland, Örebro och Sörmland.

Föreningens Balans Uppsala utgörs av våra medlemmar. Föreningens styrelse arbetar både strategiskt och operativt. Utöver det har vi flera samarbeten med andra föreningar och organisationer. Föreningen bygger på ideellt arbetande personer och finansieras av medlemsavgifter och bidrag från kommun och landsting.

Föreningen Balans Uppsala arbetar inom fler områden. Vi:

  • Skapar mötesplatser (Medlemsträffar, Självhjälpsgrupper och Anhöriggrupper)
  • Vägleder personer med Bipolär sjukdom eller Depression och deras Anhöriga
  • Leder och deltar i utbildning av personal och patienter inom psykiatrivården
  • Påverkar verksamheten inom psykiatrin genom att bearbeta chefer och personal
  • Påverkar samhället genom att bearbeta politiker för bättre vård och bemötande
  • Sprider information om Bipolär sjukdom och Depression till allmänheten
  • Delar med oss av våra egna erfarenheter