Självhjälpsgrupper Depression

Se längst ned på sidan för aktuella grupper6322343094_95a1c1b9ac_o

Föreningen Balans Uppsalas självhjälpsgrupper för depression består av personer med erfarenheter av egenupplevd depression. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter erfarenheter och ger stöd åt varandra. För anhöriga se våra Anhöriggrupper. För egenupplevd bipolär sjukdom se våra självhjälpsgrupper Bipolär.

Balans Uppsalas Självhjälpsgrupper:

  • Vägleds av en ledare från Föreningen Balans Uppsala
  • Antalet deltagare är ca 6-8 st
  • Bygger på förtroende och det som sägs i gruppen stannar i gruppen
  • Ger alla möjlighet att berätta
  • Ger alla möjlighet att lyssna

Balans_streck_hemsida_vt2014

—————————————————

Självhjälpsgrupp Depression

Dag: Onsdagar (6 gånger)
Tid: 18.00-20.00
Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala
Kostnad: Kostnadsfritt (medlemskap krävs)
Startdatum: Onsdag 20 mars 2019
Anmälan: info@balansuppsala.se