Medlemskap

För att bli medlem kan du antingen fylla i detta formulär, eller betala in 200 kronor till Riksförbundet Balans plusgirokonto
 439 20 84-2. Ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress.

Genom ditt medlemskap i Föreningen Balans Uppsala bidrar du till bättre psykisk hälsa för dig själv och andra. Medlemskapet gäller ett kalenderår (1 januari till 31 december). Medlemskapet omfattar också Riksförbundet Balans. Blir du medlem i november eller december gäller medlemskapet även efterföljande år.

Du kan såklart välja ditt engagemang. Alltifrån att vara stödmedlem och inte engagera dig alls i våra aktiviteter till att delta på våra aktiviteter och arbeta ideellt i Balans.

Som medlem får du:

  • Programutskick med våra aktiviteter varje termin
  • Komma på våra medlemsträffar (kostnadsfritt)
  • Delta i våra självhjälpsgrupper och anhöriggrupper (kostnadsfritt)
  • Kostnadsfri eller rabatterad avgift till alla våra aktiviteter
  • Tillgång till alla Balans lokalföreningars aktiviteter
  • Tillgång till en plattform med erfarenheter av att påverka psykiatrin och samhället
  • Påminnelse om våra aktiviteter via Medlemsutskick på mail
  • Föreningsbrevet Balansnytt från Riksförbundet Balans 4 gånger per år