Anhöriggrupper

Se längst ned på sidan för aktuella grupper
8080247264_ecee445865_o

Föreningen Balans Uppsalas Anhöriggrupper består av personer med som alla har erfarenhet av vara anhörig till någon som har Depression och/eller Bipolär sjukdom. Anhörig innebär t.ex. att vara pojkvän, flickvän, förälder, syskon eller vän till någon som har Bipolär sjukdom och /eller Depression. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter erfarenheter och ger stöd åt varandra. För direktupplevda erfarenheter se självhjälpsgrupper Depression och Bipolär.

Balans Uppsalas Anhöriggrupper:

  • Vägleds av en ledare från Föreningen Balans Uppsala
  • Antalet deltagare är ca 6-8 st
  • Bygger på förtroende och det som sägs i gruppen stannar i gruppen
  • Ger alla möjlighet att berätta
  • Ger alla möjlighet att lyssna

Balans_streck_hemsida_vt2014

Anhöriggrupp blandad

Dag: Torsdagar (8 gånger)
Tid: 17.30-19.30
Plats: FUL, Kungsgatan 64 nb, i Uppsala
Kostnad: Kostnadsfritt (medlemskap krävs)
Startdatum: Torsdag 19 september 2019
Anmälan: info@balansuppsala.se